Domů

Languages

Úvod (stručně o škole)

 

Základní informace o škole

Obchodní akademie, Náchod, je střední odborná škola s více než padesátiletou tradicí a poskytuje kvalitní odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou, které je nejen dobrým předpokladem pro umístění absolventů v praxi, ale i pro úspěšné studium na vysoké škole.  

Obchodní akademie, Náchod, nabízí
(denní 4 leté studium v oborech)

  • obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • obor 18-20-M/01 Informační technologie

Škola dále nabízí

  • přípravu studentů na přijímací zkoušky na VŠ ekonomického směru (rozšířena výuka cizích jazyků - vyučují se dva cizí jazyky - volba ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, cvičení z matematiky)
  • výuku předmětu Fiktivní firma a možnost získání certifikátu o roční praxi pro zaměstnavatele za práci v tomto předmětu
  • složení státní zkoušky z kancelářského psaní na PC, organizují se přímo na škole, absolvuje je každoročně asi 60% žáků třetích ročníků

Další studium

OA Náchod dobře připraví své žáky také ke studiu na VŠ. Výuka cizích jazyků a volitelné předměty (matematická cvičení)  dokonale připraví studenty pro vysokoškolské studium především na vysokých školách s fakultami ekonomického zaměření, s fakultami informatiky a managementu a pro studium na dalších VŠ netechnického zaměření. Dokladem dobré přípravy je vysoká úspěšnost našich studentů při přijímacích zkouškách na VŠ.

Uplatnění absolventů

Uplatnění našich absolventů na trhu práce je velmi dobré, protože firmy a úřady respektují vysokou úroveň přípravy a dlouholetou tradici školy. Absolventi školy mají minimální nezaměstnanost.
Absolventi oboru  Obchodní akademie působí hlavně v ekonomických úsecích výrobních podniků, bankách, finančních úřadech, ve státní správě, v cestovních kancelářích, hotelnictví, obchodu, drobném podnikání a v soukromých firmách.
Absolventi oboru Informační technologie nacházejí uplatnění také jako technici IT, programátoři, správci  aplikací, správci operačních systémů, správci sítí, obchodníci s IT a pracovníci uživatelské podpory.

Syndikovat obsah